Rohlig

O projekcie

Wraz z rozwojem gospodarki i wzrostem ilości transportowanych towarów, z roku na rok narasta zjawisko szczytów przewozowych w transporcie drogowym w Polsce. W ostatnie dni miesiąca na drogi wyjeżdża więcej samochodów, a liczba zleceń transportowych rośnie kilkukrotnie.

Negatywne konsekwencje i koszty szczytów ponoszą wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw. Producenci i sieci handlowe ponoszą wyższe koszty logistyczne i administracyjne oraz tracą sprzedaż, operatorzy zmagają się z zaburzeniami płynności pracy, utrzymaniem jakości usług i wzrostem kosztów utrzymywania systemów transportowych, przewoźnicy i kierowcy odczuwają niestabilność zatrudnienia i pracują w warunkach stresu, a przysłowiowy Kowalski zmaga się z punktowym natężeniem ruchu na drogach i związanymi z tym zatorami, wypadkami, większym hałasem i wzrostem emisji spalin do środowiska.

Jednocześnie rosnąca liczba przesyłek w ostatnie dni miesiąca  to zwykle sztucznie generowane szczyty, które nie są konsekwencją rzeczywistego popytu konsumenckiego. Prawdziwe przyczyny miesięcznych szczytów przewozowych leżą po stronie uczestników łańcuchów dostaw i jest ich wiele – przykładem mogą być systemy motywacyjne dla działów handlowych, których okresy rozliczeniowe wypadają właśnie na koniec miesiąca.

Rosnąca skala zjawiska oraz coraz bardziej dające się we znaki negatywne skutki ekonomiczne i społeczne spowodowały, że przedstawiciele branży zainicjowali projekt mający na celu ograniczenie szczytów oraz zaangażowanie kluczowych uczestników rynku na rzecz pozytywnych zmian.

Założenia

  • Projekt jest think tankiem i ma charakter otwarty – każdy kto czuje się stroną, może dołączyć
  • Projekt ma charakter ciągły i ewoluuje wraz z pomysłami i potrzebami jego uczestników
  • Wspólnie tworzymy treść i zawartość merytoryczną projektu
  • Działania w projekcie mają dostarczać wiedzę możliwą do zastosowania w praktyce

Cele

  • Wypracowanie i udostępnienie katalogu dobrych praktyk
  • Promowanie rozwiązań i success stories
  • Budowanie świadomości i pobudzanie dyskusji nt. zjawiska
  • Opisanie i kwantyfikacja zjawiska
  • Wspieranie dyrektorów działów logistyki w dyskusji z kluczowymi partnerami biznesowymi nt. pozytywnych zmian

Koordynator

Rohlig SUUS

Partnerzy