Rohlig

PRZYCZYNY SZCZYTÓW - GDZIE ICH SZUKAĆ?

przez admin

Zwiększona liczba przewozów w końcówce miesiąca to zwykle sztucznie generowane szczyty, które rzadko kiedy bywają konsekwencją rzeczywistego popytu konsumenckiego. Bo czy ktokolwiek widział, aby w ostatnie dni miesiąca tworzyły się kolejki w sklepach za pastą do zębów, pralką lub klejem do tapet?

 

Zaledwie 10 % badanych wskazuje, że powodem szczytów jest okresowy wzrost konsumpcji przez finalnych odbiorców. Prawdziwe przyczyny miesięcznych szczytów przewozowych leżą po stronie uczestników łańcuchów dostaw i jest ich wiele - za wiodące uznaje się te, które mają swój związek z organizacją sprzedaży i polityką handlową firm.

 

Aż 40% dyrektorów logistyki uważa, że powodem szczytów są systemy motywacyjne dla odbiorców towarów, napędzające wzmożone zakupy przed zakończeniem miesiąca. Są one oparte głównie na dodatkowych rabatach progowych za przekroczenie uzgodnionej kwoty miesięcznych zakupów lub akcjach promocyjnych organizowanych w celu realizacji założonych budżetów sprzedażowych.  Biorąc pod uwagę, że głównymi odbiorcami producentów są sklepy wielkopowierzchniowe, detaliczne oraz hurtownie, a więc detaliści zamawiający duże wolumeny produktów. Łatwo można sobie wyobrazić co się dzieje kiedy kumulują się zamówienia i dostawy do największych odbiorców.

 

33 % respondentów uważa, że powodem kumulacji dostaw jest system motywacji handlowców nagradzający realizację celów sprzedażowych przed zakończeniem miesiąca. Powstaje zatem pytanie czy takie przykładowe rozwiązania, jak przesunięcie okresów rozliczeniowych dla wybranych produktów lub regionów, tak żeby nie nakładały się na siebie, lub nagradzanie działów handlowych za regularną sprzedaż, są do zastosowania w praktyce?

 

Wśród przyczyn powstawania szczytów w transporcie drogowym znalazły  się również takie jak: nakładanie się rozliczeń miesięcznych i kwartalnych, „odchudzanie" procesów magazynowych przez odbiorców, niezmienność uzgodnionych budżetów sprzedażowych w odniesieniu do realiów rynkowych, opóźnianie płatności ze strony odbiorców, co powoduje wstrzymywanie dostaw i ich kumulację po „odblokowaniu” klienta.

 

Istotną kwestią wydaje się być brak odpowiedniego planowania realizacji budżetu sprzedaży przy założonych kosztach oraz monitoringu całego łańcucha dostaw w oparciu o KPI, począwszy od planowania sprzedaży, kosztów, zasobów, aż po terminową dostawę.

 

Analizując przyczyny szczytów warto zastanowić się na które z nich mamy wpływ, a więc potencjalnie są one możliwe do zmiany, a które pozostają poza naszymi możliwościami oddziaływania lub bywają kwestią przypadku. 

Wróć

Dodaj komentarz