Rohlig

KILKA MILIONÓW ROCZNIE – MIEĆ CZY NIE MIEĆ?

przez admin

Zdaniem ponad 50 % dyrektorów logistyki firm produkcyjnych, szacunkowy wzrost kosztów logistycznych w skali roku, które są efektem zjawiska szczytów przewozowych na koniec miesiąca, mieści się w przedziale 5-15%. To oznacza, że na każdy 1 milion złotych wydany miesięcznie na logistykę, ok. 1/10 stanowią koszty, których można było uniknąć . W przypadku dużej firmy, w ciągu całego roku może to być w sumie nawet kilka milionów złotych.

Do najczęstszych przyczyn dodatkowych kosztów logistycznych należą:

 • podwyższone koszty działalności dla firm produkcyjnych, w tym:
  • wyższe koszty zakupu powierzchni ładunkowej, wynikające z niskiej dostępności środków transportu na rynku w okresach szczytów przewozowych
  • podwyższone koszty logistyki magazynowej związane z utrzymaniem potencjału na magazynie (powierzchnia, sprzęt, pracownicy) oraz buforowaniem zapasów
  • nadgodziny i wzrost kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu na czas obsługi zleceń w okresie szczytów
  • dodatkowe koszty administracyjne związane z obsługą pomyłek, zwrotów i innych reklamacji po okresie wzmożonej pracy w szczytach

 

70% respondentów wskazuje również na utraconą sprzedaż odnotowywaną w wyniku pomyłek i nieterminowych dostaw, czy uszkodzenia produktów, jako efekt obniżenia jakości usług logistycznych w wyniku kilkukrotnego wzrostu wolumenu przewożonych towarów. Nieterminowość, uszkodzenia, błędy i braki w dostawach wpływają negatywnie także na relacje z klientami.

 

Pamiętać trzeba o poza finansowych lub trudno wymiernych konsekwencjach szczytów, takich jak:

 • praca w warunkach stresu, obniżona motywacja i wysoka rotacja pracowników w działach logistyki w firmach
 • okresy wzmożonej pracy podczas szczytów przewozowych oraz okresy braku zatrudnienia poza szczytami – zwłaszcza dla firm transportowych i osób zatrudnionych w branży TSL, powstawanie szarej strefy
 • ryzyko łamania przepisów i przekraczania dopuszczalnego czasu pracy kierowców
 • natężenie ruchu na drogach i związane z tym zwiększone ryzyko zatorów drogowych i liczby wypadków
 • zwiększone natężenie hałasu i emisji spalin do środowiska w okresach natężonego ruchu dla otoczenia społecznego

 

W czasie szczytu usługodawcy transportowi i operatorzy logistyczni mają mało czasu na reakcję, w związku z tym nie są w stanie obsłużyć szczytowych wolumenów lub oczekują wyższych wynagrodzeń.

 

Jeśli znasz inne szkodliwe skutki szczytów przewozowych, zgłoś je tutaj

Wróć

Dodaj komentarz