Rohlig

ILE TRWA SZCZYT?

przez admin

7 dni - tak powiedziało 24 % badanych w dużych firmach produkcyjnych. Tak długo? Jak się okazuje problemem jest nie tylko długość trwania szczytu przewozowego, ale także nieprzewidywalność jego skali.

Zdarza się, że działy logistyki i ich dostawcy logistyczni potrzebują ok. 2-3 dni pracy, żeby wejść na „szczytowe obroty” i późniejsza obsługa zwiększonego wolumenu jest już sprawniejsza. Natomiast brak precyzyjnej prognozy dotyczącej realizacji zamówień utrudnia przygotowanie zasobów adekwatnych do potrzeb w okresie szczytów – ich niedobór dodatkowo wydłuża czas reakcji, zaś nadmiar - generuje kolejne niepotrzebne koszty.

3 dni – tak podało 29% osób. Tak krótko? Bez względu na to ile czasu trwa szczyt, wiele osób zwracało uwagę że choć w firmach wprowadzona jest automatyzacja przyjmowania zamówień w celu usprawnienia i zminimalizowania pracy manualnej oraz eliminacji błędów, wielokrotnie pod koniec miesiąca jest  ona zastępowana "ręcznym sterowaniem" czyli omijaniem rozwiązań zautomatyzowanych w celu sprostania piętrzącym się zamówieniom.

Brak konsekwencji w stosowaniu rozwiązań zautomatyzowanych „wydłuża” okres szczytowy, a dodatkowo prowadzi do znanych konsekwencji - błędów, opóźnień, utraconej sprzedaży, czego konsekwencje są „odkręcane” na początku kolejnego miesiąca , powodując dodatkową pracę administracyjną i stres pracowników działu logistyki.

Po 14% badanych odpowiedziało, że szczyty trwają 2, 4, 5 dni.
Średnia ważona czasu trwania szczytu to 4,4 dnia.

Wróć

Dodaj komentarz