Rohlig

TRIO DOSKONAŁE DO WALKI ZE SZCZYTAMI

przez admin

Aż 64% respondentów potwierdziło, że Zarząd jest w pełni świadomy wszystkich konsekwencji związanych ze szczytami, zarówno na poziomie kosztów logistycznych, jak i utraconej sprzedaży oraz kłopotów w relacjach z klientami.

Już nieco mniej, bo 50% ankietowanych oceniło, że kierownictwo sprzedaży jest świadome wszystkich konsekwencji szczytów, pomimo że są one w przeważającej mierze generowane przez kumulację zamówień od klientów. Zdaniem części badanych, pomimo że kierownictwo sprzedaży jest zainteresowane usprawnieniami prowadzącymi do zredukowania szczytów, nie jest ono w stanie samodzielnie znaleźć rozwiązania. A aż  36% respondentów oceniło, że kierownictwo sprzedaży nie przywiązuje właściwej wagi do sytuacji.

Jeśli chodzi o logistykę, aż w 90 % przypadkach dyrektorzy logistyki zadeklarowali, że mają głos na forum zarządu i są w stanie uzyskać poparcie dla inicjatyw związanych z wpływem na ograniczenie kosztów szczytów na koniec miesiąca, a zarząd dostrzega istotę problemu.

Jednocześnie zaledwie 18% respondentów przyznało, że w ich firmach przeprowadzone zostały  ustrukturyzowane działania, które przyniosły satysfakcjonujące efekty.

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle ?

Być może do tanga trzeba co najmniej trojga.

Na te i inne pytania odpowiedzi będziemy szukali na warsztatach i spotkaniach z uczestnikami projektu.

Wróć

Dodaj komentarz