Rohlig

Warsztaty z klientami / odbiorcami

przez admin

Przeprowadzając wdrożenie rekomendujemy wziąć pod uwagę następujące działania
•Wybór klientów według kryterium dojrzałości relacji i zażyłości współpracy
•Zbadanie zakresu problemów związanych z komunikacją

Oczekiwany rezultat: zwiększenie świadomości i wykreowanie platformy do współpracy ukierunkowanej na wymianę informacji i ograniczenie szczytów na koniec miesiąca

Czas wdrożenia: ok. 6 miesięcy

Wymagane zasoby:
•Kierownictwo Sprzedaży i Marketingu
•Kierownictwo Logistyki
•Zarząd

 

Wróć