Rohlig

Tygodniowe cele sprzedażowe

przez admin

Przeprowadzając wdrożenie rekomendujemy wziąć pod uwagę następujące działania
•Wypracowanie podziału budżetów dla handlowców na krótsze okresy – tygodnie
•Stworzenie odpowiedniego sytemu raportowania

Oczekiwany rezultat: równomierne rozłożenie sprzedaży w skali miesiąca

Czas wdrożenia: ok. 6 miesięcy

Wymagane zasoby:
•Kierownictwo sprzedaży
•Kierownictwo HR
•Kierownictwo logistyki
•Kontroling

Uwaga: Przeprowadzając działanie należy odpowiednio komunikować w ramach organizacji (w tym do Zarządu i Rady Nadzorczej), że w okresie przejściowym może wystąpić tymczasowy spadek raportowanej sprzedaży.

Wróć