Rohlig

Rabaty za równomierne zakupy

przez admin

Przeprowadzając wdrożenie rekomendujemy wziąć pod uwagę następujące działania
•Analiza oczekiwań odbiorców vs. działania konkurencji w branży
•Wykazanie potencjalnych oszczędności u odbiorców
•Wybór znaczących klientów dla wprowadzenia rozwiązania
•Zmiana struktury rabatów

Oczekiwany rezultat: równomierne rozłożenie sprzedaży w skali miesiąca (kwartału)

Czas wdrożenia: ok. 6 miesięcy

Wymagane zasoby:
•Dostawca: Kierownictwo Sprzedaży i Logistyki
•Odbiorca: Kierownictwo Zakupów i Logistyki

 

Wróć