Rohlig

Zarządzanie informacją

przez admin

Przeprowadzając wdrożenie rekomendujemy wziąć pod uwagę następujące działania

•Wygenerowanie zestawienia przyczyn out-of-stock z uwzględnieniem m.in. następujących.:
–Brak informacji o promocjach
–Zmienne decyzje klientów
–Zmienność popytu
–Błędy w prognozowaniu
–Błędy i ograniczenia operacyjne (moce produkcyjne, dostawcy, etc.)
–Niewystarczające kwalifikacje
–Aktywność konkurencji
•Wypracowanie zasad wewnętrznej komunikacji sprzyjającej przepływowi informacji między Sprzedażą a Logistyką mające na celu lepsze zarządzanie poziomem usług logistycznych
•Przygotowanie planów działań (uwzględniających pomiary efektów i działania korygujące) dla zidentyfikowanych przyczyn out-of-stock

Oczekiwany rezultat: zapewnienie stabilnego poziomu usług logistycznych w skali miesiąca

Czas wdrożenia: 1-3 lat

Wymagany skład zespołu:
•Kierownictwo Logistyki
•Kierownictwo Sprzedaży
•Kierownictwo Customer Service
•Wsparcie technologiczne dla wygenerowania zestawienia przyczyn out-of-stock

Wróć