Rohlig

Skrócenie łańcucha dostaw

przez admin

Przeprowadzając wdrożenie rekomendujemy wziąć pod uwagę następujące działania
•Identyfikacja ogniw łańcucha dostaw, które generują szczyty na koniec miesiąca (np. okresowe zwiększenia zatowarowania)
•Rewizja strategii współpracy z rynkiem dla różnych kanałów dystrybucji (z uwzględnieniem podejścia go-to-market, w ramach którego z łańcucha dostaw wyeliminowani zostaną pośrednicy i dostawy będą odbywały się bezpośrednio do punktów handlowych – skrócenie łańcucha dostaw)
•Wypracowanie modelu wartości dla klientów (np. skrócenie czasu dostawy lub lepsza dostępność produktów)
•Przygotowanie szczegółowego planu działań obejmującego m.in.:
     –Rewizję struktury sieci dystrybucji uwzględniającą zmiany strategii współpracy z różnymi kanałami dystrybucji
     –Analizę finansową zmian branych pod uwagę
     –Wypracowanie procedur współpracy z klientami
•Negocjacje warunków współpracy z klientami
•Wdrożenie procedur w strukturach sprzedaży
•Pomiary efektów i działania korygujące

Oczekiwany rezultat: eliminacja ogniw generujących szczyty na koniec miesiąca, poprawa poziomu serwisu i wyniku finansowego

Czas wdrożenia: ok. 2 lat

Wymagany skład zespołu:
•Kierownictwo Logistyki, Kierownictwo Sprzedaży i Marketingu, Kontroling
•Sponsorowanie projektu przez Zarząd / Radę Nadzorczą

Wróć