Rohlig

Dywersyfikacja okresów rozliczeniowych

przez admin

Przeprowadzając wdrożenie rekomendujemy wziąć pod uwagę następujące działania
•Identyfikacja okresów rozliczeniowych generujących szczyty dla różnych kanałów sprzedaży / grup produktowych
•Wypracowanie modelu optymalizującego okresy rozliczeniowe - ideą modelu będzie takie dopasowanie okresów rozliczeniowych, żeby poprzez ich zróżnicowanie osiągnąć minimum zmienności wolumenów
•Oszacowanie korzyści i uzyskanie wsparcia Zarządu dla planowanych zmian
•Opracowanie pakietu merytorycznego demonstrującego korzyści dla klientów
•Przygotowanie organizacji pracy dla nowego modelu
•Przygotowanie action planu wdrożenia uwzględniającego pomiar efektów i wprowadzenie działań korygujących

Oczekiwany rezultat: wyrównanie wolumenów w skali miesiąca

Czas wdrożenia: ok. 2 lata

Wymagany skład zespołu:
•Kierownictwo Logistyki
•Kierownictwo Sprzedaży
•Kontroling

Wróć