Rohlig

"SZCZYTY" W RAPORCIE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

przez admin

Ukazała się 13. edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W Raporcie zaprezentowano prawie 700 przykładów działań CSR firm, w tym naszą inicjatywę Szczyty kosztują.
Projekt "Szczyty kosztują" został opisany jako przykład społecznej odpowiedzialności w części Uczciwe praktyki operacyjne, Edukacja rynku (s. 74).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu  (FOB) to wiodąca organizacja w Polsce zajmująca się tematyką CSR. Więcej o FOB można się dowiedzieć tutaj: http://odpowiedzialnybiznes.pl/

Pełny raport FOB Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki dostępny jest pod linkiem:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/03/Publikacje-FOB_Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2014.-Dobre-praktyki_Forum-Odpowiedzialnego-Biznesu.pdf

Wróć