Rohlig

SZCZYTY PRZEWOZOWE NA FORUM MENEDŻERÓW LOGISTYKI

przez admin

 7-8 października odbyło się w Warszawie XI Forum Polskich Menedżerów Logistyki organizowane przez Puls Biznesu, które zgromadziło prawie 300 uczestników - menadżerów logistyki i łańcucha dostaw. Problem sztucznych szczytów przewozowych był głównym tematem otwierającym konferencję.

Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy projekt Szczyty kosztują szerokiemu adytorium. Podsumowaliśmy również wyniki ogólnopolskiego badania menadżerów logistyki dot. m.in.

  • wpływu szczytów przewozowych na działalność firmy;
  • negatywnych skutków tego zjawiska dla całego przedsiębiorstwa;
  • współpracy oraz tworzenia strategii i wspólnych celów pomiędzy działami logistyki a sprzedaży
  • umocowania działu logistyki w przedsiębiorstwie.


W drugiej części sesji poświęconej tematyce szczytów odbyła się dyskusja panelowa z udziałem Daniela Franke (Członek Zarządu ROHLIG SUUS Logitics), Andrzeja Szymańskiego (dyrektor zarządzający Dartom), Mateusza Boruty (dyrektor zarządzający ECR Poland), Sławomira Lechowskiego (p.o. Kierownika Logistyki Mapei) oraz Artura Olejniczaka – sekretarza redakcji czasopisma „Logistyka”, jako moderatora dyskusji.

Mateusz Boruta z ECR mówił o tym, że w Polsce informacja jest wciąż dobrem mocno chronionym przez polskie firmy, zamiast tak jak w innych krajach europejskich być przekazywana "wzdłuż i wszerz" łańcucha dostaw, tak aby wszyscy jego uczestnicy mogli optymalizować swoje działania.
Andrzej Szymański zwrócił uwagę, że nawet najbardziej wyrafinowane systemy informatyczne, wprawdzie mogą dawać pełen obraz sytuacji, ale nie pomagają w redukcji zjawiska, gdyż zasoby którymi dysponujemy do obsługi szczytów są wciąż te same.
Daniel Franke przypomniał, że wzrost cen usług transportowych przewyższa inflację o kilka punktów procentowych , co jest efektem m. in. uwzględniania przez operatorów i przewoźników konieczności obsługi szczytów, w swoich stawkach transportowych.
Uczestnicy zgodzili się co do tego, że polski rynek pod względem szcztucznych szczytów przewozowych jest wyjątkiem na skalę europejską. W wielu krajach europejskich funkcjonuje również model rozliczania działu handlowego za odsprzedaż do klienta końcowego czyli tzw. sell out. Taka sytuacja jest możliwa m.in. dzięki temu, że w pełni zoptymalizowane (dzięki przepływowi informacji) procesy logistyczne nie są już obszarem budowania przewagi konkurencyjnej, a konkurencja między produktami odbywa się na półce.
W rozmowach kuluarowych uczestnicy przyznawali, że kluczowe dla nich będzie budowanie świadomości nt. logistyki w ich własnych organizacjach oraz ścisła współpraca z działami sprzedaży.

Wróć