Rohlig

ZREALIZOWALIŚMY PIERWSZE WARSZTATY SZCZYTY KOSZTUJĄ

przez admin

Na początek uczestnicy zintegrowali się przy Supply Chain Game, gdzie 2 zespoły rywalizowały o jak najwyższą efektywność łańcucha dostaw.
Najwięcej emocji wzbudziła jednak praca merytoryczna w zespołach.
Menadżerowie stworzyli listy obszarów/ stref wpływu, w których potencjalnie możliwe jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie szczytów przewozowych na koniec miesiąca. Podzieli te obszary na "ważne" oraz "łatwe". W kolejnym etapie do każdej z tych 2 kategorii stworzyli ramowe plany działania. Wszyscy zgodzili się co do tego, że problem jest cross-funkcyjny. Optymistycznie nastawia fakt, że wśród uczestników znalazły się firmy, które podjęły skuteczne próby wprowadzania zmian i dziś mogą dzielić się swoimi doświadzczeniami z innymi organizacjami.

Co najlepiej ocenili uczestnicy warsztatów?
"Networking i wymianę dobrych praktyk"
"Szeroki wahlarz firm i branż biorących udział w warsztatach."
"Wiedza i pomysły osób z innych branż, segmentów łańcucha dostaw."
"Udział osób odpowiedzialnych za sprzedaż."

W warsztatach 9 września wzięli udział przedstawiciele firm: Ambra, Carrefour, Mapei, Sanitec Koło, Wavin, Whirlpool oraz PSML.

Wróć